Imprimeix
Darrera actualització de dijous, 02 febrer 2017

 L'institut

Al nostre Institut conviuen i participen una pluralitat i diversitat de persones: alumnes d'ESO, alumnes de batxillerat, alumnes de formació professional, professors, personal administratiu i subaltern, i pares. Per la qual cosa es requerix una organització que possibilite el bon funcionament del centre i facilite la consecució de les finalitats i objectius que com a Institut es proposa, definits pels seus trets d'identitat.

Imatge institut

En l'Institut d'Educació Secundària Matilde Salvador es realitzen estudis en règim diürn, vespertí, nocturn i semipresencial, amb un horari de 8,20 a 21,35 h.

El centre s'organitza:

ESO I BATXILLERAT amb programes bilingües

Horari des de 8,20 fins a 14,50

 • Estudis d'ESO
 • Estudis de Batxillerat

FORMACIÓ PROFESSIONAL presencial i semipresencial

Horari règim diürn, vespertí i nocturn
Diürn des de 8,20 fins a 14,50
Vespertí des de 15,10 fins a 21,35
Nocturn des de 18,00 fins a 21,35

 • Formació professional bàsica
  • Servicis administratius
  • Informàtica d'oficina
 • Grau mitjà
  • Família Sanitat
 • Grau superior
  • Família Edificació i obra civil
  • Família Sanitat
 • Semipresencial
  • Família Sanitat
© 2012-2017 IES Matilde Salvador