Imprimeix
Darrera actualització de divendres, 21 abril 2017

ADMISSIÓ CURS 2017-2018 

ESO

L'alumnat de 6é de Primària procedent del centre adscrit no haurà de participar en el procediment d'admissió.

La resta d'alumnat que vulga accedir al centre per primera vegada, haurà de participar en el procés d'admissió presentant una única sol·licitud en el centre que demane en primera opció. La presentació de sol·licituds en més d'un centre, comportarà l'anul·lació de la mateixa.

 • Calendari i documentació
 • Vacants
 • Accés a l'assistent telemàtic d'admissió d'ESO 
 • Llistes provisionals
 • Llistes definitives

BATXILLERAT

 • Calendari i documentació 
 • Vacants
 • Accés a l'assistent telemàtic d'admissió de Batxillerat 
 • Llistes provisionals
 • Llistes definitives

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

 • Calendari i documentació
 • Documentació
 • Vacants
 • Accés a l'assistent telemàtic d'admissió 
 • Llistes provisionals
 • Llistes definitives

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

 

NORMATIVA

En aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació (LOE), la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa propia per tal de regular l'admissió de l'alumnat als centres públics i privats concertats en les ensenyances d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior.

Tota aquesta normativa, així com la resolució de cada Director Territorial on s'estableix el calendari i el procediment per a l'admissió de l'alumnat per al pròxim curs escolar 2017-2018, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

© 2012-2017 IES Matilde Salvador