Imprimeix
Darrera actualització de dimarts, 17 juliol 2018

nouLlistats definitius admissió CF curs 2018-2019

Podeu veure el llistat fent clic damunt de l'enllaç corresponent.

Es recomana també consultar els llistats definitius de NO admesos perquè, en alguns casos, s'indica el cicle on la persona SÍ ha sigut admesa, i en altres, el motiu pel qual no ho està.

Les RECLAMACIONS a les llistes definitives (fins al 19 de juliol) es faran davant la Comissió Sectorial de Formació Professional i via telemàtica (a traves de l'assistent telemàtic amb el mateix usuari de la sol·licitud). La persona interessada haurà d'adjuntar en format pdf, tots els documents segellats pel centre de primera opció (documentació acreditativa i sol·licitud d'admissió).

IMPORTANT: Si l'alumne no formalitza la matrícula perdrà la plaça adjudicada.

Matrícula

Els alumnes que han obtingut plaça han de formalitzar la matrícula segons el calendari adjunt:

18 de juliol de 9,00 a 13,00 hores

  • CFGM Cures Auxiliars d'infermeria presencial.

19 de juliol de 9,00 a 13,00 hores

  • CFGMEmergències Sanitàries SEMIPRESENCIAL

20 de juliol de 9,00 a 13,00 hores

  • CFGM Farmàcia i Parafarmàcia
  • CFGM Emergències Sanitàries presencial

24 de juliol de 9,00 a 13,00 hores

  • CF Grau Superior (tots)

25 de juliol de 9,00 a 13,00 hores

  • CFGM Cures Auxiliars SEMIPRESENCIAL

Previament hauran de replegar el sobre de matrícula a la consergeria de l'institut (ubicada al hall) i seguir les instruccions.

Acte d'adjudicació de vacants

El dia 3 de setembre a l'aula d'Usos Múltiples, s'adjudicaran les vacants existents als sol·licitants de la llista d'espera, que estiguen presents en dit acte. En cas de no acudir a aquesta convocatòria, es renuncia a l'adjudicació de dites places.

En cas de quedar vacants després de donar dret als sol·licitants de la llista d'espera, s'ofertaran a la resta d'assistents.

Per a poder participar s'ha d'anar correctament identificat amb DNI o Autorització (si és el cas) i aportar la copia de la sol·licitud (si s'ha participat en el procés d'admissió) i el requisit acadèmic d'accés.

Horari de l'acte d'adjudicació de vacants

  • 9,00 h CF Grau mitjà presencial
  • 10,00 h CF Grau superior
  • 11,00 h CF Grau mitjà semipresencial.
© 2012-2017 IES Matilde Salvador