Imprimeix
Darrera actualització de dilluns, 01 maig 2017

Web Família

El nostre centre utilitza per a la gestió administrativa i acadèmica l'aplicació ITACA desenrotllada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

ITACA disposa d'informació que pot ajudar les famílies a estar millor informades sobre l'evolució educativa dels seus fills i permet establir vies de comunicació alternatives amb el Centre Educatiu.

La Web Família és el portal des del que els pares o els tutors legals poden veure, de forma gratuita, les qualificacions dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges amb els docents.

Per utilitzar aquest servei cal donar-se d'alta mitjançant uns senzills passos:

  • Omplir la sol·licitud per a l'accés web. Si es vol un accés per al pare i un altre per a la mare cal omplir dues instàncies (es pot fotocopiar o descarregar de la web del centre). És molt important que estigui signada i amb el correu electrònic en majúscules per evitar errors.
  • Lliurar la instància en la SECRETARIA del centre presentant el DNI o document acreditatiu. També poden fer-ho els alumnes, però si són menors d'edat, hauran de presentar fotocòpia del document acreditatiu de la persona per a la qual es sol·licita l'accés.
  • Rebran un correu electrònic amb les claus d'accés.
  • A partir d'aquest moment podran accedir a la WEB FAMÍLIA a través des de l'adreça: https://familia2.edu.gva.es
  • També podran accedir des de l'accés directe habilitat a la pàgina web de l'institut : http://iesmatildesalvador.edu.gva.es
  • És convenient canviar la contrasenya en accedir per primera vegada.
  • No cal renovar la sol·licitud cada any. Només una vegada en tot el període escolar o si es matricula algun nou germà.

Les notes estaran disponibles després de cada avaluació.

Més informació ací.

© 2012-2017 IES Matilde Salvador